• HD 3.0

  怨灵

 • HD 6.0

  有客到

 • HD 10.0

  青鬼

 • DVD 5.0

  诡娃

 • HD 8.0

  无情

 • HD 7.0

  人面鱼:红衣小女孩外传

 • HD 9.0

  傀儡

 • DVD 2.0

  精神病

 • HD 5.0

  地狱保安

 • HD 6.0

  吸血猎手

 • HD 6.0

  秋日之路

 • HD 5.0

  恐吓直播

 • HD 5.0

  午夜食人列车

 • HD 3.0

  天空之蜂

 • HD 10.0

  战栗怪奇世界:惊吓!

 • HD 2.0

  康斯坦丁:恶魔之城电影版

 • HD 9.0

  小心许愿

 • HD 9.0

  魔鬼徘徊之所

 • HD 9.0

  纸新娘

 • HD 9.0

  恐惧回声

 • HD 10.0

  留住我的灵魂

 • HD 5.0

  撞邪

 • HD 2.0

  稻草之盾

 • HD 9.0

  窥视之眸

 • HD 10.0

  异度见鬼

 • HD 4.0

  血腥兄弟会

 • HD 3.0

  黑暗缪斯

 • HD 4.0

  黑百合小区

 • DVD 9.0

  仓库十三小时

 • DVD 1.0

  诡森灵

 • HD 6.0

  第十九层空间

 • DVD 8.0

  灵魂密码

 • DVD 9.0

  疗养院

 • HD 1.0

  记忆的倒影

 • DVD 5.0

  我叫刘跃进

 • HD 6.0

  恶男事件